Download HinduNidhi App
Misc

युगे अठ्ठावीस – विठ्ठलाची आरती

Yuge Aththavis Viththalachi Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ युगे अठ्ठावीस – विठ्ठलाची आरती ॥

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा ।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ॥
पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा ।
चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥

तुळसीमाळा गळा कर ठेवुनि कटी ।
कासे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी ॥
देव सुरवर नित्य येती भेटी ।
गरुड हनुमंत पुढे उभे रहाती ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा..

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा ।
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ॥
राई-रखुमाबाई राणीया सकळा ।
ओवाळीती राजा विठोबा सावळा ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा..

ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती ।
चंद्रभागेमाजी सोडुनिया देती ॥
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती ।
पंढरीचा महिमा वर्णाचा किती ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा..

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती ।
चंद्रभागेमध्ये स्नाने जे करिती ॥
दर्शनहेळामात्रे तया होय मुक्ती ।
केशवासी नामदेव भावे ओवाळीती ॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download युगे अठ्ठावीस - विठ्ठलाची आरती PDF

युगे अठ्ठावीस - विठ्ठलाची आरती PDF

Leave a Comment