Download HinduNidhi App
Durga Ji

ভবানী অষ্টকম্

Bhavani Ashtakam Bengali

Durga JiAshtakam (अष्टकम निधि)বাংলা
Share This

॥ ভবানী অষ্টকম্ ॥

ন তাতো ন মাতা ন বংধুর্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা
ন জাযা ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরু
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তংত্রং ন চ স্তোত্রমংত্রম্
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লযং বা কদাচিত্
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

কুকর্মী কুসংগী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবংধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিত্
ন জানামি চান্যত্ সদাহং শরণ্যে
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

॥ ইতি শ্রীমদাদিশংকরাচার্যবিরচিতং ভবান্যষ্টকং সংপূর্ণম্ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ভবানী অষ্টকম্ PDF

ভবানী অষ্টকম্ PDF

Leave a Comment