Download HinduNidhi App

Ganesh Chalisa

॥ Doha ॥

Jai Ganpati Sadguna Sadan, Kavivar Badan Kripaal
Vighna Haran Mangal Karan, Jai Jai Girijalal

॥ Chaupai ॥

Jai Jai Jai Ganpati Ganaraju.
Mangal Bharana Karana Shubha Kaju॥
Jai Gajbadan Sadan Sukhdata.
Vishva Vinayaka Buddhi Vidhata॥

VakraTunda Shuchi Shunda Suhavana.
Tilaka Tripunda bhaal Man Bhaavan॥
Raajata Mani Muktana ura maala.
Swarna Mukuta Shira Nayana Vishala॥

Pustak Paani Kuthaar Trishulam.
Modaka Bhoga Sugandhit Phulam॥
Sundara Piitaambar Tana Saajit.
Charana Paduka Muni Man Rajit॥

Dhani Shiva Suvan Shadanana Bhrata.
Gaurii Lalan Vishva-Vikhyata॥
Riddhi Siddhi Tav Chanvar Sudhare.
Mooshaka Vaahan Sohat Dvare॥

Kahaun Janma Shubh Katha Tumhari.
Ati Shuchi Paavan Mangalkaarii॥
Ek Samay Giriraaj Kumarii.
Putra Hetu Tapa Kiinhaa Bharii॥

Bhayo Yagya Jaba Poorana Anupaa.
Taba Pahunchyo Tuma Dhari Dvija Rupa॥
Atithi Jaani Kay Gaurii Sukharii.
Bahu Vidhi Sevaa Karii Tumharii॥

Ati Prasanna Hvai Tum Vara Dinha.
Maatu Putra Hit Jo Tap Kinha॥
Milhii Putra Tuhi, Buddhi Vishaala
Binaa Garbha Dhaarana Yahi Kaala॥

Gananayaka Guna Gyan Nidhana.
Pujita Pratham Roop Bhagavana॥
Asa Kehi Antardhyana Roop Hvai.
Palana Par Balak Svaroop Hvai॥

BaniShishuRudanJabahiTum Thana.
Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samaanaa॥
Sakal Magan Sukha Mangal Gaavahin.
Nabha Te Suran Suman Varshavahin॥

Shambhu Uma Bahudan Lutavahin.
Sura Munijana Suta Dekhan Aavahin॥
Lakhi Ati Anand Mangal Saja.
Dekhan Bhii Aaye Shani Raja॥

Nija Avaguna Gani Shani Man Maahiin.
Baalak Dekhan Chaahat Naahiin॥
Girijaa Kachhu Man Bheda Badhayo.
Utsava Mora Na Shani Tuhi Bhayo॥

Kahana Lage Shani Man Sakuchai.
Kaa Karihau Shishu Mohi Dikhayi॥
Nahin Vishvasa Uma Ura Bhayauu.
Shani Son Balak Dekhan Kahyau॥

Padatahin Shani Drigakona Prakasha.
Baalak Sira Udi Gayo Aakasha॥
Girajaa Girii Vikala Hvai Dharani.
So Dukha Dashaa Gayo Nahin Varani॥

Haahaakaara Machyo Kailaashaa.
Shani Kiinhon Lakhi Suta Ko Naashaa॥
Turat Garuda Chadhi Vishnu Sidhaye.
Kaati Chakra So GajaShira Laye॥

Baalak Ke Dhada Uupar Dhaarayo.
Praana Mantra Padhi Shankar Daarayo॥
Naama Ganesha Shambhu Taba Kiinhe.
Pratham Poojya Buddhi Nidhi Vara Diinhe॥

Buddhi Pariksha Jab Shiva Kinha.
Prithvi Kar Pradakshina Linha॥
Chale Shadanana Bharami Bhulai.
Rache Baithi Tum Buddhi Upai॥

Charana Maatu-Pitu Ke Dhara Linhen.
Tinake Saat Pradakshina Kinhen॥
Dhani Ganesha Kahi Shiva Hiye Harashyo.
Nabha Te Suran Suman Bahu Barse॥

Tumharii Mahima Buddhi Badaai.
Shesha Sahasa Mukha Sake Na Gaai॥
Main Mati Heen Maliina Dukhaarii.
Karahun Kaun Vidhi Vinaya Tumhaarii॥

Bhajata ‘Raamsundara’ Prabhudasa.
Jaga Prayaaga Kakraa Durvasa॥
Ab Prabhu Daya Deena Par Kejail
Apnii Bhakti Shakti Kuchha Dejai॥

॥ Doha ॥

Shri Ganesha Yeh Chaalisa, Paatha Karre Dhara Dhyaan l
Nita Nav Mangala Graha Base, Lahe Jagat Sanmaana ll
Sambandh Apna Sahasra Dash, Rishi panchamii dinesha l
Poorana Chaalisaa Bhayo, Mangala Moorti Ganesha ll

Download HinduNidhi App

Download Free Ganesh Chalisa PDF

Ganesh Chalisa PDF

Leave a Comment