Shri Narad Muni Dev Aarti

|| Aarti ||

Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva,
Swami Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva.

Gyan ki veena bajaye,
Sur narad muni,
Bhakti bhav se bhare,
Prem ki dhuni.

Vina vadana dhara charan kamala,
Dhyan lagaye bhakti mein pyara.

Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva,

Swami Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva.

Narayana Narayana,
Narad Muni ki mahima aprampar,
Bhakti bhav se jise chhoo jaye,
Mil jaye param dham.

Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva,

Swami Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva.

Aarti ki dhup, jyoti tumhari,
Bhakti bhav se bharpoor hamari.

Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva,

Swami Jai Narad Muni Deva,
Jai Narad Muni Ji Deva.

|| Iti Shri Narad Muni Deva Aarti ||

Leave a Comment