Download HinduNidhi App
Misc

সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্র

Siddha Kunjika Stotram Bengali

MiscStotram (स्तोत्र निधि)বাংলা
Share This

|| সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্র ||

|| শিব উবাচ ||

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্।
যেন মন্ত্রপ্রভাবেণ চণ্ডীজাপ: ভবেৎ॥1॥

ন কবচং নার্গলাস্তোত্রং কীলকং ন রহস্যকম্।
ন সূক্তং নাপি ধ্যানং চ ন ন্যাসো ন চ বার্চনম্॥2॥
কুঞ্জিকাপাঠমাত্রেণ দুর্গাপাঠফলং লভেৎ।
অতি গুহ্যতরং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্॥3॥

গোপনীয়ং প্রয়ত্নেন স্বয়োনিরিব পার্বতি।
মারণং মোহনং বশ্যং স্তম্ভনোচ্চাটনাদিকম্।
পাঠমাত্রেণ সংসিদ্ধ্ যেৎ কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্॥4॥

|| অথ মন্ত্র ||

ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে। ওঁ গ্লৌ হুং ক্লীং জূং স:
জ্বালয় জ্বালয় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল
ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে জ্বল হং সং লং ক্ষং ফট্ স্বাহা।”

॥ইতি মন্ত্র:॥

নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ নমস্তে মধুমর্দিনি।
নম: কৈটভহারিণ্যৈ নমস্তে মহিষার্দিন॥1॥
নমস্তে শুম্ভহন্ত্র্যৈ চ নিশুম্ভাসুরঘাতিন॥2॥

জাগ্রতং হি মহাদেবি জপং সিদ্ধং কুরুষ্ব মে।
ঐঙ্কারী সৃষ্টিরূপায়ৈ হ্রীঙ্কারী প্রতিপালিকা॥3॥

ক্লীঙ্কারী কামরূপিণ্যৈ বীজরূপে নমোঽস্তু তে।
চামুণ্ডা চণ্ডঘাতী চ যৈকারী বরদায়িনী॥4॥

বিচ্চে চাভয়দা নিত্যং নমস্তে মন্ত্ররূপিণ॥5॥
ধাং ধীং ধূ ধূর্জটে: পত্নী বাং বীং বূং বাগধীশ্বরী।
ক্রাং ক্রীং ক্রূং কালিকা দেবিশাং শীং শূং মে শুভং কুরু॥6॥

হুং হু হুঙ্কাররূপিণ্যৈ জং জং জং জম্ভনাদিনী।
ভ্রাং ভ্রীং ভ্রূং ভৈরবী ভদ্রে ভবান্যৈ তে নমো নমঃ॥7॥

অং কং চং টং তং পং যং শং বীং দুং ঐং বীং হং ক্ষং
ধিজাগ্রং ধিজাগ্রং ত্রোটয় ত্রোটয় দীপ্তং কুরু কুরু স্বাহা॥
পাং পীং পূং পার্বতী পূর্ণা খাং খীং খূং খেচরী তথা॥ 8॥
সাং সীং সূং সপ্তশতী দেব্যা মন্ত্রসিদ্ধিঙ্কুরুষ্ব মে॥
ইদন্তু কুঞ্জিকাস্তোত্রং মন্ত্রজাগর্তিহেতবে।

অভক্তে নৈব দাতব্যং গোপিতং রক্ষ পার্বতি॥
যস্তু কুঞ্জিকয়া দেবিহীনাং সপ্তশতীং পঠেৎ।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধিররণ্যে রোদনং যথা॥

। ইতিশ্রীরুদ্রয়ামলে গৌরীতন্ত্রে শিবপার্বতী সংবাদে কুঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্র PDF

সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্র PDF

Leave a Comment