Shri Narayan Ashtakam

॥ Shri Narayanashtakam ॥

Vatsalyadabhayapradana-
samayadatinirvapana-
Daudaryadghoshanada-
ganitshreyah Padaprapanat।
Sevyah Sripatirek Eva
Jagatamete Bhavansakshinah
Prahladashcha Vibhishanshch
Karirat Panchalyahalya Dhruvah॥

Prahladasti Yadishvaro Vada
Harih Sarvatra Mein Darshya
Stambha Chaimvamiti
Bruvantamasuram Tatravirasiddharih।
Vakshastasya Vidarayannijana
Khairvatsyalyamapada-
yanartatranparayanah Sa
Bhagawannarayano Me Gatih॥

Shriramatra Vibhishanoyamangho
Rakshobhyayadagatha
Sugrivanaya Palayainmadhuna
Paulastyamevagatam।
ItyuktvabhayamsyaSarvavidtam Yo Raghavo
Dattavanartatranparayanah Sa
Bhagawannarayano Me Gatih॥

Nakgratapadam Samuddhatkaram
Brahmadayo Bho Surah
Palyantamati Dinvakykarinam
Deveshvasakteshu Yah।
Ma Bhaishiriti Yasya Nakrahanane
Chakrayudhah Shridhar।
Artatranparayanah Sa
Bhagawannarayano Me Gatih॥

Bho Krishnachyuta Bho Kripalaya
Hare Bho Pandavanam Sakhe
Kvasi Kvasi Suyodhanadpahrtam
Bho Raksha Mamaturam।
Ityuktokshayavastrasambhritatanum
Yolapalayaddraupadi-
martatranparayanah Sa
Bhagawannarayano Me Gatih॥

Yatpadabjankhodkam Trijagatam
Papaughavidhvansanam
Yannamamritapurakaram Cha
Pibatam Sansarasantarakam।
Pashanopi Yadanghripadmarajasa
Shapanmunermochita।
Artatranparayanah Sa
Bhagawannarayano Me Gatih॥

Pitra Bhratarmuttamasanagatam
Chauttanpadidhruvo Drishtva
Tatsamamarurukshurdhruto
Matravamanam Gatah।
Yam Gatva Sharanam Yadapa
Tapasa Hemadrisimhasan-
martatranparayanah Sa
Bhagawannarayano Me Gatih॥

Arta Vishannah Shithilashcha Bhita
Ghoreshu Cha Vyadhishu Vartamanah
Sankirtya Narayanashabdamatram
Vimuktaduhkhah Sukhino Bhavanti॥

॥ Iti Shrinarayanashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment