Download HinduNidhi App
Shri Vishnu

नारायण खगवाहन – विष्णूची आरती

Narayan Khagvahan Vishnuchi Aarti Marathi

Shri VishnuAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ नारायण खगवाहन – विष्णूची आरती ॥

नारायण खगवाहन चतुराननताता ।
स्मरअरितापविमोचन पयनिधिजामाता ॥
वैकुंठाधिपते तव महिमा मुखि गाता ।
सहस्त्र मुखांचा तोही थकला अनंता ॥

जय देव जय देव जय लक्ष्मीकांता ।
मंगल आरति करितो भावे सुजनहिता ॥

सदैव लालन पालन विश्वाचे करिसी ।
दासास्तव तू नाना अवतार धरिसी ॥
दुष्टा मर्दुनि दुःखा भक्तांच्या हरिसी ।
निशिदिनी षण्मुखताताते हृदयी स्मरसी ॥

जय देव जय देव जय लक्ष्मीकांता..

चपला सहस्त्र जयाच्या जडल्या वसनासी ।
कोटिशशि क्षयविरहित शोभति वदनासी ॥
कौस्तुभमुगुटविराजित मूर्ती अविनाशी ।
ज्याते हृदयी ध्याता भवभय अघ नाशी ॥

जय देव जय देव जय लक्ष्मीकांता..

तारी वारी संकट मारी षड्रिपुला ।
स्मरती त्याते देइ संपत्ती विपुला ॥
तापत्रय जाळितसे निशिदिनि मम वपुला ।
दास म्हणे वोसंगा घे बालक आपुला ॥

जय देव जय देव जय लक्ष्मीकांता..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download नारायण खगवाहन - विष्णूची आरती PDF

नारायण खगवाहन - विष्णूची आरती PDF

Leave a Comment