Download HinduNidhi App
Shri Krishna

શ્રીકૃષ્ણ ચાલીસા

Krishna Chalisa Gujarati

Shri KrishnaChalisa (चालीसा संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રીકૃષ્ણ ચાલીસા ||

દોહા

બંશી શોભિત કર મધુર,
નીલ જલદ તન શ્યામ .
અરુણ અધર જનુ બિમ્બફલ,
નયન કમલ અભિરામ ..

પૂર્ણ ઇન્દ્ર, અરવિન્દ મુખ,
પીતામ્બર શુભ સાજ .
જય મનમોહન મદન છવિ,
કૃષ્ણચન્દ્ર મહારાજ ..

જય યદુનંદન જય જગવંદન .
જય વસુદેવ દેવકી નન્દન ..

જય યશુદા સુત નન્દ દુલારે .
જય પ્રભુ ભક્તન કે દૃગ તારે ..

જય નટ-નાગર, નાગ નથૈયા .
કૃષ્ણ કન્હૈયા ધેનુ ચરૈયા ..

પુનિ નખ પર પ્રભુ ગિરિવર ધારો .
આઓ દીનન કષ્ટ નિવારો ..

વંશી મધુર અધર ધરિ ટેરૌ .
હોવે પૂર્ણ વિનય યહ મેરૌ ..

આઓ હરિ પુનિ માખન ચાખો .
આજ લાજ ભારત કી રાખો ..

ગોલ કપોલ, ચિબુક અરુણારે .
મૃદુ મુસ્કાન મોહિની ડારે ..

રાજિત રાજિવ નયન વિશાલા .
મોર મુકુટ વૈજન્તીમાલા ..

કુંડલ શ્રવણ, પીત પટ આછે .
કટિ કિંકિણી કાછની કાછે ..

નીલ જલજ સુન્દર તનુ સોહે .
છબિ લખિ, સુર નર મુનિમન મોહે ..

મસ્તક તિલક, અલક ઘુંઘરાલે .
આઓ કૃષ્ણ બાંસુરી વાલે ..

કરિ પય પાન, પૂતનહિ તાર્યો .
અકા બકા કાગાસુર માર્યો ..

મધુવન જલત અગિન જબ જ્વાલા .
ભૈ શીતલ લખતહિં નંદલાલા ..

સુરપતિ જબ બ્રજ ચઢ઼્યો રિસાઈ .
મૂસર ધાર વારિ વર્ષાઈ ..

લગત લગત વ્રજ ચહન બહાયો .
ગોવર્ધન નખ ધારિ બચાયો ..

લખિ યસુદા મન ભ્રમ અધિકાઈ .
મુખ મંહ ચૌદહ ભુવન દિખાઈ ..

દુષ્ટ કંસ અતિ ઉધમ મચાયો .
કોટિ કમલ જબ ફૂલ મંગાયો ..

નાથિ કાલિયહિં તબ તુમ લીન્હેં .
ચરણ ચિહ્ન દૈ નિર્ભય કીન્હેં ..

કરિ ગોપિન સંગ રાસ વિલાસા .
સબકી પૂરણ કરી અભિલાષા ..

કેતિક મહા અસુર સંહાર્યો .
કંસહિ કેસ પકિડ઼ દૈ માર્યો ..

માત-પિતા કી બન્દિ છુડ઼ાઈ .
ઉગ્રસેન કહઁ રાજ દિલાઈ ..

મહિ સે મૃતક છહોં સુત લાયો .
માતુ દેવકી શોક મિટાયો ..

ભૌમાસુર મુર દૈત્ય સંહારી .
લાયે ષટ દશ સહસકુમારી ..

દૈ ભીમહિં તૃણ ચીર સહારા .
જરાસિંધુ રાક્ષસ કહઁ મારા ..

અસુર બકાસુર આદિક માર્યો .
ભક્તન કે તબ કષ્ટ નિવાર્યો ..

દીન સુદામા કે દુઃખ ટાર્યો .
તંદુલ તીન મૂંઠ મુખ ડાર્યો ..

પ્રેમ કે સાગ વિદુર ઘર માઁગે .
દુર્યોધન કે મેવા ત્યાગે ..

લખી પ્રેમ કી મહિમા ભારી .
ઐસે શ્યામ દીન હિતકારી ..

ભારત કે પારથ રથ હાઁકે .
લિયે ચક્ર કર નહિં બલ થાકે ..

નિજ ગીતા કે જ્ઞાન સુનાએ .
ભક્તન હૃદય સુધા વર્ષાએ ..

મીરા થી ઐસી મતવાલી .
વિષ પી ગઈ બજાકર તાલી ..

રાના ભેજા સાઁપ પિટારી .
શાલીગ્રામ બને બનવારી ..

નિજ માયા તુમ વિધિહિં દિખાયો .
ઉર તે સંશય સકલ મિટાયો ..

તબ શત નિન્દા કરિ તત્કાલા .
જીવન મુક્ત ભયો શિશુપાલા ..

જબહિં દ્રૌપદી ટેર લગાઈ .
દીનાનાથ લાજ અબ જાઈ ..

તુરતહિ વસન બને નંદલાલા .
બઢ઼ે ચીર ભૈ અરિ મુંહ કાલા ..

અસ અનાથ કે નાથ કન્હૈયા .
ડૂબત ભંવર બચાવૈ નૈયા ..

`સુન્દરદાસ’ આસ ઉર ધારી .
દયા દૃષ્ટિ કીજૈ બનવારી ..

નાથ સકલ મમ કુમતિ નિવારો .
ક્ષમહુ બેગિ અપરાધ હમારો ..

ખોલો પટ અબ દર્શન દીજૈ .
બોલો કૃષ્ણ કન્હૈયા કી જૈ ..

દોહા

યહ ચાલીસા કૃષ્ણ કા,
પાઠ કરૈ ઉર ધારિ .
અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ ફલ,
લહૈ પદારથ ચારિ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રીકૃષ્ણ ચાલીસા PDF

શ્રીકૃષ્ણ ચાલીસા PDF

Leave a Comment